Tildeling af Hæderstegn og FN’s 75 års mindemedalje ved Generalforsamlingen 2022

Se lidt billeder under menupunktet aktiviteter/2022

Referat fra mødet på Holstebro Soldaterhjem vil blive uploadet senere.