Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 3. august 2021 konferenceværelse på Dragonkasernen i Holstebro.

Formanden bød velkommen i det nye mødelokale, derefter startede mødet

Punkter Jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

                                            – Afbud fra Knud Werner Højris og Lars Paabøl Thomsen

– Referat af bestyrelsesmøde afholdt 18. maj 2021 blev godkendt  

  uden bemærkninger

Ad punkt 2:                      Formandens orientering:

– Nordvest har fået oprettet CVR nummer 42 48 08 43 samt NEM-ID 

  og E-Boks

– Nordvests lager i depotrummet under 1.BDE bestyres af  

  Formanden

Nordvests samarbejdspartnere:

  – VETC, Dragonkasernen

  – KFUM

  – Samvirkende Soldater- og Marineforeninger m.fl. i Nordvestjylland

  – ERFA – GRP VEST

  – Danmarks Veteraner

  – Veteranstøtten

  – Lemvig Marineforening

Kontakt til pind 1 – 4 sekretæren, pind 5 – 7 formanden

Ad punkt 3:                      Kassereren fordelte regnskab 1. jan – 25. juli 2021.

                                            § 18 midler fra kommunerne Herning, Holstebro afklares mellem

                                            Nordvest og Veteran Café Nordvest.

Ad punkt 4:                      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer:

                                            Danmarks Veteraner har revideret vedtægterne m.h.t. sproget

                                            Nordvest reviderer egne vedtægter analog til Danmarks Veteraner

2

Ad punkt 5:                      Status vedr støttemidler:

                                             Se under punkt 3

Ad punkt 6:                      Orientering af afholdte arrangementer:

                                            – Peacekeepers Day

                                            – Generalforsamling i Veteran Café Nordvest

                                            – Valdemarsdag

                                            – Danmarks Veteraners repræsentantskabsmøde

Ad punkt 7:                      Orientering om kommende aktiviteter:

– 5. september – Flagdag for Danmarks Udsendte og JDR Åbent 

  Hus

25. september udflugt til Naturkraft i Ringkøbing

9. oktober udflugt til Hvidsten Kro og Veteranhjem Midtjylland

24. oktober FN-Dag i Rindsholm Kro

22. december Mindedag i Rindsholm

Ad punkt 8:                      Næste møde, den 31. august kl. 1900 i konferenceværelse på Dragonkasernen

Ad punkt 9:                      Eventuelt:

                                            Nil

Mødet sluttede klokken 2115                                                         For Referat:

                                                                                                                                   Carl Åkerlund