Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 19. august 2023

Formanden bød alle velkommen, derefter startede mødet

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

  • Afbud fra Erhard Jepsen – Svend Erik Jensen –
  • Lars Paabøl Thomsen og Alexander Didriksen.

Ad punkt 2:                      Formanden gav en særlig velkomst til Villy Hove, der er

                                            Er udpeget som ressourceperson

Ad punkt 3:                      Formanden bad om hjælp fra bestyrelsen til, beskrivelse af tekst og billeder over arrangementer, der skal optages i blade og hjemmesider.

Ad punkt 4:                      Nyt fra Kassereren:

                                            Intet nyt, da kassereren pga. hustrus sygdom, havde meldt afbud

Ad punkt 5:                      Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og ressourcepersoner:

                                            Nyt vil blive givet under punkt 6

Ad punkt 6:                      Kommende aktiviteter:

                                            2. september:

Jydske Dragonregiments Åbent Hus

Udover at deltage i parade skal Nordvest også oprette en stand i

Kantinen med opgave at orientere om Danmarks Veteraner og Veteranstøtten.

Standen vil blive opstillet kl. 1400 fredag af Klaus Warming, Villy Hove og Carl Åkerlund

4. september:

Blomsterlægning på veterangrave i Nordvests Område udføres af

Erhard Jepsen, Villy Hove og Carl Åkerlund

5. september:

Der blev orienteret om Nordvests rolle om deltagelse i Holstebro Kommune og Jydske Dragonregiments arrangement på Dragonkasernen og i Holstebro Kirke

8. – 10 september:

Danmarks Veteraner afholder i ovennævnte tidsrum Veterantræf 2023, hvor Nordvest skal afgive personel til hjælp under ”Træffet”

24. Oktober FN-Dag:

Nordvest deltager i arrangementet i Mindelunden på Rindsholm Kro

12. november:

Nordvest deltager i den traditionsrige Rembrance Sunday på Lemvig Kirkegård

22. december:

Danmarks Veteraners Mindedag, der afholdes i Mindelunden på Rindsholms Kro

Ad punkt 7:                      Næste møde:

                                            26. oktober klokken 1600 i bygning 15 på Dragonkasernen

Ad punkt 8:                      Eventuelt:

                                            ”Rullegardin udvisende Danmarks Veteraner vil tilgå inden

2. september Mødet sluttede: 1735