Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Flagdagen for Danmarks udsendte 10 års jubilæum den 5. september 2019

Ringkøbing

Det var 2. gang Flagdagen fejredes i Ringkøbing, men man må sige, at de er kommet godt fra start. 9 faner deltog i faneborgen, der gik i spidsen fra kirken til Ringkøbing-Skjern Rådhus, hvor borgmester Hans Østergaard holdt tale. Der var fællessang og et lille traktement. Folk hyggede sig og fortalte soldaterhistorier.

Flagdag i Ringkøbing

Struer

Efter at have måttet aflyse arrangementet sidste år, er Struer kommet godt med igen med 18 veteraner/pårørende. DV Nordvest var repræsenteret med fanen, og der blev lagt en krans ved mindepladen på Rådhuset af veteran Jørgen Sørensen og viceborgmester John Christoffersen. Efterfølgende blev der budt på kaffe og kage i byrådssalen. John Christoffersen holdt talen for veteranerne, og der var livlig veteransnak.

Lemvig

25 veteraner og pårørende samt 2 faner var mødt op i byrådssalen i Lemvig til kaffe og kage. Viceborgmester Kenneth Bro holdt talen for veteranerne, og veteran Jakob Bro holdt talen om veteranerne. Mette E. Thorsen repræsenterede Veteran-Cafe-Nordvest, og der blev sunget og snakket.

Herning

Prinsens Musikkorps spillede. Veteran og kasserer i Nordvest Svend Erik Jensen deltog med fanen.

Holstebro Her var alle sejl sat til i anledning af 10 års jubilæet. Parade, kranselægning og tale ved regimentschef Anders Poulsen på Dragonkasernen om formiddagen. Om eftermiddagen Mindegudstjeneste, march gennem byen, uddeling af tapperhedsmedaljer til børn af veteraner og mere parade. Om aftenen Kirkekoncert med Holstebro Gospelkor og fakkeltog gennem byen til torvet, hvor borgmester H.C. Østerby holdt tale for veteranerne