Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts 2023

Afholdt på Dragonkasernen

Formanden bød velkommen til konstitueringsmøde efter generalforsamlingen, derefter startede mødet:

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

 • Afbud fra Lars Paabøl Thomsen
 • Referat af bestyrelsesmøde 4. januar 2023 blev vedtaget uden bemærkninger
 • Referat af generalforsamling 16. februar 2023 blev vedtaget uden bemærkninger

Ad punkt 2:                      Konstituering:

Danmarks Veteraner lokalforening Nordvest konstituerede sig således:

 • Formand:                                         Tommy Andreasen-Bruhn
 • Næstformand:                                Michael Grøngaard
 • Kasserer:                                         Svend Erik Jensen
 • Sekretær:                                         Carl Åkerlund
 • Bestyrelsesmedlem:                     Erhard Jepsen
 • Suppleant:                                       Lars Paabøl Thomsen
 • Suppleant:                                       Alexander Didriksen
 • Revisor:                                           Knud Knudsen
 • Revisor suppleant:                       Jørgen Sørensen
 • Fanevagter:                                     Svend Erik Jensen, Dannebrog
 • Fanevagter:                                     Jens Nielsen, NATO

Villy Hove, FN

 • Fanebærer:                                      Michael Grøngaard, Dannebrog

Carl Åkerlund, NATO

Klaus Warming, FN

 • Webmaster:                                  Alex Kjærgaard Petersen
 • Ressourceperson:                        Klaus Warming

2

Ad punkt 3:                      Formandens orientering:

                                            Formanden deltager i Veteranforum på Dragonkasernen den

13. april 2023

Ad punkt 4:                      Kassererens orientering:

 • Nytårskuren havde givet et lille overskud, så arrangører af Nytårskur 2024 skulle overveje at nedsætte priserne
 • Kassebeholdning inkl. Jubilæumsfond var kr. 70.101,95

Ad punkt 5:                     Nyt fra Bestyrelsesmedlemmer:

 • Sekretæren kunne oplyse, at møde med De Samvirkende Soldater- og Marineforeninger m.fl. i Nordvestjylland var fastsat til den 17. april klokken 1900 i Sergentmessen på Dragonkasernen
 • Forslag til bestemmelser for uddeling af ”Formandens Mønt”

tilgik formanden

Ad punkt 6:                      Kommende aktiviteter:

 • 4. april NATO-Dag deltager Nordvest i arrangementet ved Rindsholm Kro
 • 20. april vil blive afholdt foredrag ved BG Carsten Rasmussen

angående situationen i Ukraine

 • 5. maj tradition med deltagelse af Nordvest med faner på Idom Kirkegård. Formanden tager sagen op med Idom Skole
 • 29. maj Peacekeepers Day forslag til afvikling blev rundsendt, da accept vedr. ansøgning på tilskud endnu ikke er modtaget, ventes der med videre tiltag
 • 15. juni Valdemarsdag deltager Nordvest i Arrangementet

Ad punkt 7:                      Nil

Ad punkt 8:                      Eventuelt:

                                            Nil

                                            Næste møde:

                                            Vil blive indkaldt når den økonomiske situation til 29. maj er klarlagt

Mødet afsluttede 1723                                                                     For referat:

                                                                                                             Carl Åkerlund