Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Medlemmer

Hvordan bliver jeg medlem?

Praktiske oplysninger

Årskontingentet udgør pt. kr. 380,00 og følger kalenderåret.

Du er gratis medlem resten af indmeldelsesåret.
Af dette beløb tilgår der lokalforeningen hhv. kr. 100,00 og kr. 80,00 for videre medlemsudvikling, arrangementer m.m. i lokalforeningsområdet.

Betalingsmåden kan være via girokonto (gironummer 415-4878), eller via bankkonto (reg. og kontonummer 9315 4154878). HUSK at anføre navn og gerne medlemsnummeret fra girokortet

Når man har betalt sit første girokort, som tilgår nye medlemmer direkte fra kartoteksføreren sammen med velkomstbrevet, vil vi meget gerne at man tilmelder fremtidige kontingentbetalinger til PBS. Dette sparer os for en masse manuel og frivillig foreningsarbejdskraft

PBS-nummer: 04248783 – Deb.Gr.Nr.: 00001 – Kundenummer = Medlemsnummer

Tilmelding til PBS er noget man selv skal sørge for. Denne ”manøvre” kan vi ikke selv foranledige – det SKAL gøres af dig – i dit pengeinstitut, eller på netbank. På forhånd tak for hjælpen.

Medlemsbladet ”BARETTEN” udgives 8 gange årligt: Januar, Marts April, Maj, August, September, Oktober og November.

Hvis ikke, der ved indmeldelsen gives udtryk for hvilken lokalforening man ønsker medlemskab af, bliver man automatisk tilknyttet den lokalforening der ligger nærmest ens bopæl. Der er altid mulighed for at skifte lokalforening.
Der henvises til forsiden, hvor samtlige lokalforeninger er at finde – de fleste med egen hjemmeside.

Ønsker man medlemskab af Danmarks Veteraner, samtidig med ansøgning om Fredsprismedaljen (FPM), og man betaler det samlede beløb til FPM (forklaring til dette er anført på selve ansøgningsskemaet til FPM), men så er det ikke nødvendigt også at lave en indmeldelse til Danmarks Veteraner også! Dette foregår automatisk via FPM.

Opstår der spørgsmål der ikke er besvaret med ovenstående, er man altid velkommen til at rette henvendelse til foreningen Danmarks Veteraner.

 

Ønsker du at blive aktivt medlem / støttemedlem (Tryk her)