Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Historie opdatering 2021

Nyt navn:
På den ekstraordinære generalforsamling den 1. juni 2016 vedtog  man enstemmig at ændre navnet fra De Blå Baretter – til Danmarks Veteraner Nordvest.

Veterancafe:
I 2016 tog Villy Hove initiativ til oprettelse af en Veteran Cafe. Bistået af Carl Åkerlund og Klaus Warmning lykkes det efter en del fodarbejde og et mislykket forsøg, at holde en åbningsreception onsdag den 5. oktober  for Veteran-Cafe-Holstebro, på Gartnerivej bro3  Holstebro.g var der 120 medlemmer.
Ved redaktionens slutning, december 2016 var der ca. 120 medlemmer.
Klaus Warmning

I 2014 begyndte Nordvest at arrangere Landsforening Veteran-& Jubilarstævn på Dragonkasernen hvert 2 år.

Folke Bernadottes De Hvide Busser 31.oktober 2016
Foredragsholder Arne Doktor gav et meget spændende foredrag. Ikke en gentagelse af  det vi har hørt 117 gange om koncentrationslejre. Men en personskildring af en dansk chauffør der kørte med haldøde fanger gennem Tyskland, og var med til at rede tusindvis af danskere og nordmænd fra den visse død i Hitlers dødslejre.
Deltagere: 37

Nytårskur
Efter en årrække at have gennemført nytårskuren i Hjemmeværnets lokaler i Nr. Felding, flyttede vi i 2016 til ny renoverede lokaler i Konstabelmessen på dragonkasernen, Der er som regel mellem 30 og 40 deltagere,

Veteran-Cafe-Holstebro skiftede i 2018 navn til Veteran-Cafe-Nordvest.

Herved blev den navnemæssigt mere i harmoni med Danmarks Veteraner Nordvest. Herefter begyndte de to foreninger at lave arrangementer sammen. 

Ivar Brændgaard der er russisk kyndig underholdt med Georgien-Armeniens historie og  geografi. De tidligere sovjet republikker havde gået grueligt meget igennem. Både før og efter Putin. Befolkningen har været fordrevet til byer over hele verden lige som jøderne. Begge lande er slemt truet af deres store nabo mod nord, lige som de baltiske lande er det. Dog med den forskel de har ikke NATO i ryggen.

I samme række skal nævnes: Stort arrangement hos STS biler (SPONSOR) med b.la Anders Agger.
Bustur til Tirpitz bunker museum 35 deltagere.
I Caféens lokaler foredrag om Falklandskrigen Sjoerd Both.
Psykisk Sundhed og Golf med Jeanette Juul  Quaade.
Forskellige veteraner om deres tid under og efter udsendelse.

Den 20. maj 2020 blev landet Corona lukket indtil 3.oktober hvor vi arrangerede en tur med VLTJ til Sea War museum i Thyborøn. 55 deltagere.

Efter en ny nedlukning sidst i december, startede vi op igen med en forsinket generalforsamling den 11. maj 2021. Da kaserne stadig var lukket for arrangementer blev mødet afholdt på KFUM Soldaterhjem Holstebro. Her blev Tommy Bruhn valgt til ny formand efter Klaus Warmning, der har siddet i bestyrelsen siden 1987.