Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde, 22. april 2021

22. april 2021 kl. 1900 på Chr. Winthers Vej 67, Holstebro.

Formanden bød hjertelig velkommen og derefter startede mødet

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1: Protokol:

– Afbud fra Lars Påbøl Thomsen, Knud Werner Højris, Alexander Didriksen

– Referat af bestyrelsesmøde 18. marts blev godkendt med den bemærkning, at Nordvest deltog med blomster i bisættelse af formand for Forsvarsbrødrerne i Holstebro.

Ad punkt 2: Formandens orientering:

– På NATO-dag den 42 april deltog 6 veteraner fra Nordvest

– 5. maj arrangement i Idom er udsat til 2022

Ad punkt 3: Generalforsamling for Nordvest bliver afholdt, den 11. maj 2021 klokken 1930 med spisning klokken 1830 på KFUM i Holstebro

Menu: Gule ærter med traditionelt tilbehør.

Bidrag til Nordvests Jubilæumsfond på kr. 50 per deltager går til KFUMs veteranarbejde.

Ad punkt 4: Peacekeepers Day den 29. maj bliver afholdt som planlagt.

Formanden:

– Laver en arbejdsplan

– Aftaler mad med Kvickly

– Aftaler leje af telt med gulv

Veterancentret har bevilget kr. 23.000

Ad punkt 5: Aftale angående samarbejde mellem Veteran Café Nordvest og Danmarks Veteraners lokalforening Nordvest stilles indtil videre i bero.

Ad punkt 6: Danmarks Veteraners repræsentantskabsmøde afholdes lørdag, den 26. juni på Vissenbjerg Storkro (deltagere Klaus, Erhard og Michael)

Ad punkt 7: Kommende aktiviteter:

– Valdemarsdag, 15. juni, deltager Nordvest med veteraner og faner

– Besøg ved Deep Forest Art Land i Herning aftales ny dato med

Veteran Café Nordvest. Herning Kommune har doneret kr. 8.000

– Besøg ved Hvidsten Kro og Veteranhjem Midtjylland aftales ny

dato med Veteran Café Nordvest. Holstebro Kommune har doneret

kr. 4.000

– Besøg ved Naturkraft og Sandskulpturfestival den 14. august er

ansøgt Veterancentret om kr. 20.000

Ad punkt 8: Næste møde:

18. maj 2021på Chr. Winthers Vej 67 i Holstebro

Ad punkt 9: Eventuelt:

Invitation fra Marineforeningen i Lemvig om Nordvests deltagelse i Befrielsesdagen, der fejres 2. maj. Tilmelding til formanden

Mødet sluttede klokken 2039 For referat: Carl Åkerlund