Referat af bestyrelsesmøde, 22. april 2021

22. april 2021 kl. 1900 på Chr. Winthers Vej 67, Holstebro.

Formanden bød hjertelig velkommen og derefter startede mødet

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1: Protokol:

– Afbud fra Lars Påbøl Thomsen, Knud Werner Højris, Alexander Didriksen

– Referat af bestyrelsesmøde 18. marts blev godkendt med den bemærkning, at Nordvest deltog med blomster i bisættelse af formand for Forsvarsbrødrerne i Holstebro.

Ad punkt 2: Formandens orientering:

– På NATO-dag den 42 april deltog 6 veteraner fra Nordvest

– 5. maj arrangement i Idom er udsat til 2022

Ad punkt 3: Generalforsamling for Nordvest bliver afholdt, den 11. maj 2021 klokken 1930 med spisning klokken 1830 på KFUM i Holstebro

Menu: Gule ærter med traditionelt tilbehør.

Bidrag til Nordvests Jubilæumsfond på kr. 50 per deltager går til KFUMs veteranarbejde.

Ad punkt 4: Peacekeepers Day den 29. maj bliver afholdt som planlagt.

Formanden:

– Laver en arbejdsplan

– Aftaler mad med Kvickly

– Aftaler leje af telt med gulv

Veterancentret har bevilget kr. 23.000

Ad punkt 5: Aftale angående samarbejde mellem Veteran Café Nordvest og Danmarks Veteraners lokalforening Nordvest stilles indtil videre i bero.

Ad punkt 6: Danmarks Veteraners repræsentantskabsmøde afholdes lørdag, den 26. juni på Vissenbjerg Storkro (deltagere Klaus, Erhard og Michael)

Ad punkt 7: Kommende aktiviteter:

– Valdemarsdag, 15. juni, deltager Nordvest med veteraner og faner

– Besøg ved Deep Forest Art Land i Herning aftales ny dato med

Veteran Café Nordvest. Herning Kommune har doneret kr. 8.000

– Besøg ved Hvidsten Kro og Veteranhjem Midtjylland aftales ny

dato med Veteran Café Nordvest. Holstebro Kommune har doneret

kr. 4.000

– Besøg ved Naturkraft og Sandskulpturfestival den 14. august er

ansøgt Veterancentret om kr. 20.000

Ad punkt 8: Næste møde:

18. maj 2021på Chr. Winthers Vej 67 i Holstebro

Ad punkt 9: Eventuelt:

Invitation fra Marineforeningen i Lemvig om Nordvests deltagelse i Befrielsesdagen, der fejres 2. maj. Tilmelding til formanden

Mødet sluttede klokken 2039 For referat: Carl Åkerlund