Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 29. november 2021

i konferenceværelset på Dragonkasernen i Holstebro.

Formanden bød velkommen og mødet startede

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

                                            – Afbud fra Knud Werner Højris

– Referat af bestyrelsesmøde afholdt 31. august blev godkendt med

  følgende rettelse:

  Nytårskur 2022 afholdes 22. januar i Holstebro

Ad punkt 2:                      Formandens Orientering:

                                            – Der arbejdes stadig på at få sendt e-mails til Nordvests medlemmer

– Prioritering af e-mails til formanden – alle mails sendes til

  bestyrelsesmedlemmerne, som sorterer.

– Formanden deltager i møde i Veteranforum den 14. december i  

  Holstebro

Ad punkt 3:                      Nyt fra kassereren:

Status af kassebeholdning viser en beholdning på kr. 71. 706 inklusiv Jubilæumsfond.

Ad punkt 4:                      Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ad punkt 5:                      Aktiviteter:

                                            Kommende aktiviteter:

                                            – 22. december    – Mindedag ved Mindelunden Rindsholm Kro

– 15. januar 2022 – Fanekommando (Erhard, Villy og Michael) i.a.a.    

                               HMD 50-års regeringsjubilæum i København

– 22. januar 2022 – Nytårskur (Michael udarbejder arbejdsliste)

– 3. februar 2022 – Generalforsamling Nordvest. På KFUMs        

                               Soldaterhjem. 1830 spisning, 1930  

                               Generalforsamling

-5. marts 2022     – ERFA-GRP VEST møde Varde

– 4. april 2022      – NATO Dag Mindelunden Rindsholm Kro

– april 2022          – Repræsentantskabs møde Danmarks Veteraner

– 29. maj 2022     – Peacekeepers Day

2

                                            (aktiviteter fortsat)

                      – 15. juni               – Valdemarsdag

– 16. – 18. sep.     – Danmarks Veteraners      

                                                    Veterantræf (Dragonkasernen)

                      – 22. dec.              – Mindedag, Mindelunden Rindsholm Kro

Ad punkt 6:                      Næste møde:

24. januar 2022 klokken 1900 i konferenceværelset på Dragonkasernen.

Ad punkt 7:                      Eventuelt:

                                            Nil

Mødet sluttede klokken 2041                                                         For referat:

                                                                                                             Carl Åkerlund