Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Generalforsamlingen den 27. marts

Generalforsamlingen den 27. marts forløb i god ro og orden. Vores lokale webmaster Alex K. Petersen blev dekoreret med Danmarks Veteraners fortjenstmedalje i bronze for arbejdet med hjemmesiden.

Beretning og regnskab blev godkendt. Der var endda et pænt overskud. Klaus Warming blev genvalgt som formand. Der var ligeledes genvalg til bestyrelsesmedlem Carl Åkerlund. Nyvalgt suppleant blev Kjeld Steen Andersen, Cypern hold 2. Ny foreningsfanebærer blev Alex K. Petersen, og ny fanevagt Werner Riggelsen.

Under eventuelt blev forslag til nyt logo, og ikke mindst Baretten og dens økonomiske situation diskuteret. Vi er nu 122 medlemmer.