Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Peace Keepers Day 2023

“Lidt info om dagen”
Den 29. maj proklameres som Den internationale dag for FN’s fredsbevarende styrker.
Den FN første mission fandt sted i 1948, hvor en gruppe observatører blev udsendt for at kontrollere og opretholde våbenhvilen i den nyligt afsluttede isralsk – arabiske krig.

Første danske fredsbevarende styrke blev i 1956 indsat i Ægypten.

Det danske kontingent var en bataljon fra 7. regiment i Fredericia.

Det danske kontingent indgik i en kombineret dansk/ norsk styrke, som opererede i SuezSinai og Gaza

I Holstebro lægger lokalforeningen Nordvest krans ved mindestenen, i år lagt af chef for 1.Brigade og bukket af regimentschefen for Jydske Dragonregiment. En lille men trofast skare havde valgt, at bruge et par af søndagens timer på arrangementet.