Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2021 Chr. Winthers Vej 67 i Holstebro

Begge formænd den tidligere Klaus Warming og nuværende Tommy Bruhn bød velkommen,

Derefter startede mødet.

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

                                            – Afbud fra Erhard Jepsen og Lars Paabøl Thomsen

                                            – Konstituering:

                                              Formand                         Tommy Bruhn

                                              Næstformand                 Michael Grøngaard

                                              Kasserer                          Svend Erik Jensen

                                              Sekretær                         Carl Åkerlund

                                              Bestyrelsesmedlem       Erhard Jepsen

                                              Suppleant                       Lars Paabøl Thomsen

                                              Suppleant                       Knud Werner Højris

                                              Revisor                            Knud Knudsen

                                              Revisorsuppleant         Jørgen Sørensen

                                              3 fanevagter                   Svend Erik Jensen-Villy Hove-Jens Nielsen

                                                                                       Dannebrog              FN            NATO

                                              3 fanebærere                 Michael Grøngaard-Klaus Warming-

                                                                                       Dannebrog               FN

Carl Åkerlund

NATO

– Overdragelse                 De 2 formænd aftalte, hvordan over overdragelsen skulle klares

2

Ad punkt 2:                      Deltagere til repræsentantskabsmødet, den 26. juni er:

                                            Erhard Jepsen og Michael Grøngaard.

Ad punkt 3:                      Forløbet af Peacekeepers Dayblev gennemgået og paradebefaling blev fordelt.

                                            Det blev aftalt, at formændene og sekretæren mødtes på “åstedet” fredag 21. maj

Ad punkt 4:                      Tommy Bruhn starter på at få et CVR-nummer til Nordvest

Ad punkt 5:                      Det blev oplyst, at Veteran Café Nordvest afholder værtsmøde, den 26. maj og generalforsamling, den 9. juni

Ad punkt 6:                      Kommende aktiviteter:

                                            – Valdemarsdag, den 15. juni

                                            – Deep Forest Art Land den 17. april 2021. Bevilget kr. 8.000,00 § 18  

                                              midler fra Herning Kommune (delvis planlagt)

                                            – Hvidsten Kro og Veteranhjem Midtjylland april. Bevilget kr.

                                         4.000,00 § 18 midler fra Holstebro kommune (delvis planlagt)

                                            – Naturkraft Ringkøbing og sandskulpturfestival, den 14. august.

                                              Søgt og bevilget kr. 20.000,00 fra Veterancentret (delvis planlagt)

Ad punkt 7:                      Næste møde:

                                            3. august klokken 1900 i N.O.-Mindestue på Dragonkasernen

Ad punkt 8:                      Eventuelt:

                                            Nil

Mødet sluttede 2049                                                                                              For referat:

                                                                                                                                   Carl Åkerlund