Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

GENERALFORSAMLING 3. februar 2022 kl. 19.30

KFUMs Soldaterhjem, Suensonsvej 36e, Holstebro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

  • Bestyrelsens forslag til § 8 stk. 1:

Generalforsamlingen er lokalforening Nordvests højeste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes i bladet Danmarks Veteraner og på lokalforening Nordvests hjemmeside samt på veteranportalen med mindst 3 ugers varsel.”

  • Bestyrelsens forslag til §8 stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest

14 hverdage før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden inkl. vedtægtsændringer og med angivelse af, hvem, der er på

valg/modtager genvalg og med relevante bilag udsendes senest 1 uge før afholdelse af

generalforsamlingen.”

5. Valg.          På valg er:

  1. Kasserer (lige år):                              Svend Erik Jensen            
  • Bestyrelsesmedlem (lige år):             Michael grøngård

                                                           Erhard Jepsen                        

  • Suppleanter (årligt):                            Lars Paabøl Thomsen

                                                                                        Knud Werner Højris, modtager ikke genvalg.              

                      e. Revisor (årligt):                                    Knud Knudsen                   

                      f. Revisorsuppleant (årligt):                      Jørgen Sørensen

                      g. Tre fanebærere (årligt): Michael Grøngård – Klaus Warming – Carl Åkerlund                          Dannebrog   –   FN fanen     –     NATO fanen

                      h. Tre fanevagter (årligt):  Svend Erik Jensen – Villy Hove – Jens Nielsen

6. Sted for næste års generalforsamling.

7. Eventuelt.