Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 31. august 2021

I konferenceværelset på Dragonkasernen i Holstebro.

Formanden bød velkommen og mødet startede

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:                      Protokol:

                                            -Afbud fra Knud Werner Højris og Michael Grøngaard

– Referat af bestyrelsesmøde afholdt 3. august blev godkendt uden 

  Bemærkninger.

Ad punkt 2:                      Formandens orientering:

                                            – Emner til drøftelse er kun punkt 6

Ad punkt 3:                      Kassereren orienteredeangåendeNordvest økonomiske situation

                                            Ingen ugler i mosen

Ad punkt 4:                      Øvrige bestyrelsesmedlemmer:     

Herning Kommune har ansøgningsfrist til 1. november angående

§ 18 midler

Ad punkt 5:                      Aktiviteter

Ad punkt 6:                      Kommende aktiviteter:

– 5. september, Flagdag & Åbent Hus på Dragonkasernen. Erhard & 

  Carl klargører informationsstand i gymnastiksalen

– 24. oktober FN-Dag LKF Viborg og Omegn arrangerer på

  Rindsholm Kro

– 14. november Remembrance Sunday I Lemvig. Marineforeningen

  Arrangerer

– 22. december Mindedag. LKF Viborg og Omegn arrangerer

– Nytårskur 2022 afholdes 15. januar i Holstebro. KS-Messen

  bestilles ved Michael Grøngaard. Arbejdshold mobiliseres ved

  næste møde i november

2

Ad punkt 7:                      Næste møde:

Afholdes den 29. november i Konferenceværelset Dragonkasernen i Holstebro klokken 1900

Ad punkt 8:                      Eventuelt:

                                            Nil

Mødet sluttede klokken 2020                                                                               For referat:

                                                                                                                                   Carl Åkerlund