Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde afholdt, den 1. marts 2022

i Konferenceværelset på Dragonkasernen i Holstebro.

Formanden bød velkommen og mødet startede

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1;                      Protokol:

  • Afbud fra Lars Paabøl Thomsen og Knud Werner Højris
  • Referat af bestyrelsesmøde, den 29. november 2021 blev

vedtaget med følgende bemærkning, Nytårskur afholdes 2. april 2022

  • Referat af Generalforsamling 2022 blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad punkt 2:                      Konstituering

                                            Formand:                                                Tommy Andreasen-Bruhn

                                            Næstformand                                         Michael Grøngård

                                            Kasserer                                                 Svend Erik Jensen

                                            Sekretær                                                 Carl Åkerlund

                                            Bestyrelsesmedlem                              Erhard Jepsen

                                            Suppleanter                                           Lars Paabøl Thomsen

                                                                                                             Alexander Didriksen

                                            Bilagskontrollant                                   Knud Knudsen

                                            Bilagskontrollant suppleant                Jørgen Sørensen

                                            Fanevagter                                             Jens Nielsen

                                                                                                             Villy Hove

                                                                                                             Svend Erik Jensen

                                            Fanebærere                                           Michael Grøngård

                                                                                                             Carl Åkerlund

                                                                                                             Klaus Warming

                                            Webmaster                                             Alex Kjærgaard Petersen