Danmarks Veteraner

Lokalforening Nordvest

Danmarks Veteraner

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 18. marts 2021

Formanden bød velkommen samt godt nytår og derefter startede mødet

Punkter jf. dagsorden:

Ad punkt 1:
Protokol:- Jf. forsamlingsantallet på 5 veteraner, deltog suppleanterne ikke
– Referat af møde, den 17. november 2020 blev godkendt uden Bemærkninger

Ad punkt 2:
Formandens orientering: Data Loven, for at spare administrativt tid venter formanden med at søge CVR nummer til Nordvest indtil ny formand er valgt.
HB oplyser, at man ønsker at markere 50-året for den tyrkiske invasion på Cypern. Herom senere. Nordvest deltog med blomster i.a.a. formand for Forsvarsbrødrene Albert Albertsens bisættelse, den 9. januar.
Invitation fra LKF Viborg og Omegn til NATO-Dag, den 4. april, der kan deltage op til 25 veteraner

Ad punkt 3:
Generalforsamling 2021 er planlagt og aftalt, det eneste der mangler er en dato, hvor forsamlingsantallet er min. 50 veteraner.
Årsregnskab for 2020 blev gennemgået og fordelt, ingen bem.
Det blev besluttet, at de 50 kr. deltagerne betaler, skal gives til KFUM.

Ad punkt 4: Enig beslutning, referater enten fra bestyrelsesmøder eller generalforsamling sættes på Nordvests hjemmeside

Ad punkt 5:
Ajourføring af proceduren vedr. de veterangrave Nordvest varter med blomster, den 5. september. FMD, NFM og SEKR. Har et sæt bestemmelser.

Ad punkt 6:
Deltagende repræsentanter fra Nordvest (Klaus, Erhard og Michael) til Landsforeningens repræsentantskabsmøde på Vissenbjerg Kro, den 24. april, blev orienteret.

Ad punkt 7:
Peacekeepers Day, den 29. maj, hvortil VETC har bevilget kr. 23.000, kan gennemføres på 3 måder:- Som planlagt i år 2020
Mindre arrangement i henhold til restriktionerne
Udendørs arrangement med 25 veteraner. Alle 3 muligheder er planlagt og kan hurtigt arrangeres

Ad punkt 8:
Kommende aktiviteter sammen med Veteran Café Nordvest:
Besøg ved Deep Forest Art Land, delvis planlagt til den 17. april, er de af Herning Kommune bevilgede kr. 8.000 tilgået Besøg ved Hvidsten Kro og Veteranhjem Midtjylland, delvis planlagt i april er de af Holstebro kommune bevilgede kr. 4.000 tilgået.

Ad punkt 9:
Næste møde: Der indkaldes til næste mødes afholdes på Chr. Winthersvej 67, når Coronarestriktionerne tillader dette

Bestyrelsen Nordvest