Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.30. Der er gule ærter kl. 18.30. Det bliver på KFUM’s Soldaterhjem, Suensonsvej 32 e, Holstebro. Vi tør ikke løbe an på, at kasernen er åben til den tid.
Tilmelding til spisning gives til Klaus tlf. 6160 9617 kwarming@youmail.dk 
eller Erhard tlf. 2166 8682 emjepsen@youmail.dk, senest den 30. januar. 
Beklager at dagsordenen ikke nåede med i bladet Danmarks Veteraner.
Alle veteraner og deres familier ønskes en. . .Glædelig Jul

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 4. feb. 2021 kl. 19.30

På KFUMs Soldaterhjem, Suensonsvej 36 e, Holstebro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg. På valg er:

a. Formand: Klaus Warming, modtager ikke genvalg

b. Bestyrelsesmed: Carl Åkerlund

c. 2 suppleanter: Lars Paabøl Thomsen
Knud Werner Højris

d. Revisor: Knud Knudsen

e. Revisorsupp: Jørgen Sørensen

f. 3 fanebærere: Michael Grøngård – Klaus Warming – Carl Åkerlund
Dannebrog – FN fanen – NATO fanen

g. 3 fanevagter: Svend Erik Jensen – Villy Hove –

6. Sted for næste års generalforsamling.

7. Eventuelt

Med veteran hilsen Klaus Warming