Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLING

Den 11. maj 2021 kl. 19.30

>Forplejning kl. 18.30<

På KFUMs Soldaterhjem, Suensonsvej 36 e, Holstebro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag.

– Bestyrelsen foreslår, at der tilgår 50 kr. pr. deltager til KFUM (en gang).

5. Valg. På valg er:

a. Formand: Klaus Warming, modtager ikke genvalg

b. Bestyrelsesmed: Carl Åkerlund

c. 2 suppleanter: Lars Paabøl Thomsen

Knud Werner Højris

d. Revisor: Knud Knudsen

e. Revisorsupp: Jørgen Sørensen

f. 3 fanebærere: Michael Grøngård – Klaus Warming – Carl Åkerlund Dannebrog – FN fanen – NATO fanen

g. 3 fanevagter: Svend Erik Jensen – Villy Hove – ____________

6. Sted for næste års generalforsamling.

7. Eventuelt.