Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 afholdes tirsdag den 22. januar kl. 19.30 i Officersmessen JDR, Holstebro. Vi begynder med spisning kl. 18.30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg. På valg er:
 6. Formand       Klaus Warming
 7. 1 Bestyrelsesmedlem Carl Åkerlund
 8. 2 suppleanter   Kjeld Steen Andersen
 9. Revisor       Knud Knudsen
 10. Revisorsupp.   Jørgen Sørensen
 11. 3 fanebærere   Klaus Warming, Carl Åkerlund

     (Foreningsfane, FN-fane, NATO-fane)

 1. 3 fanevagter   Villy Hove, Svend Erik Jensen, Werner Riggelsen
 2. Sted for næste års generalforsamling.
 3. Eventuelt.

Tilmelding til spisning til Klaus Warming kwarming@youmail.dk tlf.: 61609617, alternativt til Erhard Jepsen emjepsen@youmail.dk tlf.: 21668682. Senest den 12. jan.

Ps.: I Veteran-Cafeen kommer en hollandsk flådeofficer og fortæller om Falklandskrigen og andre spændende ting. Det sker den 9. januar. Se Cafeens hjemmeside.