Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes torsdag den 8. februar kl. 19.30 i Sergentmessen JDR, Holstebro. Vi begynder med spisning (gule ærter) kl. 18.30. Hvis du ikke er til ærter, sig det ved tilmeldingen, så finder vi noget andet lækkert.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg. På valg er:
 6. Kasserer Svend Erik Jensen
 7. 2 Bestyrelsesmedlemmer Erhard Jepsen

Michael Grøngård

 1. 2 suppleanter Alex K. Petersen

Kjeld Steen Andersen

 1. Revisor Knud Knudsen
 2. Revisorsupp. Jørgen Sørensen
 3. 3 fanebærere Alex K. Petersen, Klaus Warming, Carl Åkerlund

                                                                      (Foreningsfane, FN-fane, NATO-fane)

 1. 3 fanevagter Villy Hove, Svend Erik Jensen, Werner Riggelsen

 

 1. Sted for næste års generalforsamling.

 

 1. Eventuelt.

 

Tilmelding til spisning til Klaus Warming tel. 61609617 eller kwarming@youmail.dk , alternativt til Erhard Jepsen tel. 21668682 eller emjepsen@youmail.dk . Senest den 1. feb.