Generalforsamling 2016

den 26. februar 2016

Generalforsamlingen den 26. februar foregik i god ro og orden. Georg Hussmann blev valgt til dirigent. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet blev godkendt med en bemærkning om, at kassereren skulle huske at underskrive. Bestyrelsen fremlagde et lovændringsforslag, som udelukkende bestod af en modernisering af sprogbrug og termer, så sproget blev tilpasset landsforeningens ditto.

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev genvalgt, og de er:

Klaus Warming, formand

Erhard Jepsen, næstformand

Svend Erik Jensen, kasserer

Carl Åkerlund, sekretær

Michael Grøngård, best. Medlem

Alex K. Petersen, suppleant

Torben Andersen, suppleant

Villy Hove blev nyvalgt som fanevagt. Under eventuelt blev følgende drøftet: Etablering af en Veteran Cafe i Holstebro området. Etablering af en Shelterplads. Egenbetalingen for de gule ærter blev også drøfter, og man opfordrede bestyrelsen til at finde på noget nyt.

På bestyrelsesmøde den 2. marts vedtog bestyrelsen derfor: Drikkevarer er for egen regning. Menuen er gratis, men deltagerne er meget velkommen til at lægge en seddel i jubilæumsfonden.

Forsvarets Medalje for International Tjeneste

Denne medalje bliver jo uddelt et hav af steder. I Nordvests område sker det første gang på Dragondagen den 21. maj. Hvis du har tilmeldt dig denne dag, får du sikkert et brev herom fra Dragonregimentet. Efter paraden kunne det være hyggeligt, hvis alle Blå Baretter kunne mødes. Vi kan desværre ikke ligge beslag på et bestemt lokale, da der forventes hen imod 500 medaljemodtagere, og 10 gange så mange andre gæster. Men hvis du stiler efter et område nær Konstabelmessen / Glassalen, møder du sikkert en du kender.